Skip to content

Haluatko muotoilla kestävää kasvua?

Kasvupakka on arvojen ja tarpeiden mukaan toimiva liiketoiminnan muotoilun apuväline.

(JA YRITYSIDEAN JALOSTAMISEEN)

Kasvupakka on kevyesti pelillistetty suunnittelun ja muotoilun työkalu yrityksille, yhdistyksille, oppilaitoksille ja yhteisöille.

Työkalu on muodoltaan korttipakka: pakan jokainen kortti on tehtävä, joka ohjaa yhteisöä yhdessä kartoittamaan liiketoimintaympäristöä, sidosryhmiä, asiakkaiden tarpeita ja muita liiketoiminnan lähtökohtia. Kartoituksen pohjalta se ohjaa kehittämään tarinaa, viestintää, markkinointia ja myynnin käytännön toteuttamista.

Pakan avulla yhdessä suunnitteleminen on määrätietoista ja ohjattua, mutta myös innostavaa ja kivaa. Kasvupakan pelimekaniikka ohjaa myös järjestelmällisesti peilaamaan toimintaa yhteisön arvojen ja sidosryhmien näkökulmasta. Se on kokonaisvaltainen työkalu toiminnan kehittämiseen.

“Tuli keskusteltua asioista, joista ei oltaisi välttämättä muuten osattu keskustella ilman kasvupakan kysymyksiä”

“Ehkä puhuisin sellaisesta avoimesta, sallivasta ja ideoita luovasta työkalusta. Se on kuin Business Model Canvas, mutta sitä ei ole rajoitettu tiettyyn malliin, vaan sen kautta pystyy ajattelemaan liiketoiminnan kehittämistä ja suunnittelua enemmän oman tahtotilan, toiveiden ja haaveiden kautta. Olemme aiemmin pyöritelleet aika paljonkin erilaisia BMC-työkaluja ja siksi tämä olikin meille ihanan uusi, raikas ja jotenkin vain mahtava!”

Tiia Hamro-Drotz, Mastos Oy

työkalu Liike­­toimin­nan tai hankkeen
suunnit­­teluun ja toteutuk­seen

Auttaa luomaan kokonaiskäsityksen liiketoiminnasta, jolloin mitään olennaista ei unohdu.

Pakka auttaa ymmärtämään, kuinka pitkällä olette ja mitä vielä puuttuu. Se on opas ja mittari liiketoiminnan suunnitteluun.

Pääsette suoraan käsiksi toteutuksen ydintehtäviin. Tärkeimmät tehtävät on valmiiksi valittu ja paloiteltu selkeiksi resepteiksi.

Tiimi voi suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa itsenäisesti, jolloin tarvitaan vähemmän ulkopuolista apua. Se säästää aikaa ja rahaa.

Kasvupakka auttaa oppimaan hyviä toimintapoja yhdessä kehittämiseen.

Kasvupakalla suunnitteleminen on innostavaa ja kivaa.

Yrityksen tai toiminnan kehittämiseen

Kasvupakka auttaa rahoituksen tarpeen määrittelyssä ja rahoituksen hakemisessa käytännössä. Se auttaa myös tunnistamaan riskejä ja pullonkauloja.

Auttaa löytämään uusia näkökulmia — ja huomioimaan myös näkökulmia, jotka eivät arkisessa toiminnassa yleensä nouse esiin.

Lisää omistajuutta ja vastuullisuutta. Tasavertainen osallisuus pelitapahtumaan lisää osallistumista ja sitoutumista yhteisiin päätöksiin.

Pakan avulla työstetään asioita, ei henkilöitä. Se auttaa tuomaan esiin hiljaista tietoa ja jakamaan kokemuksia. Toimintamalli varmistaa, että kaikkien mielipiteet ja näkemykset tulevat kuulluksi.

Synnyttää käytännön toimenpiteitä itseohjautuvasti. Riittävän pieniin osakokonaisuuksiin pureutuvat kortit ohjaavat toteutettavan kokoisiin tehtäviin ja toteuttamaan niitä itseohjautuvasti.

“Tää on se työkalu, mitä me tarvitaan. Tää on se struktuuri. Me tarvitaan tää rakenne. Tää mahdollistaa ihan hirveesti kaikkea. Semmoinen rakentava malli kehittää toimintaa. Joo, iso JOO, 130 fontti.”

Juha, Nouseva Maa ry

Kasvupakka sisältää erilaisia palvelumuotoilun, tarinallistamisen, talouden ja markkinointiviestinnän tehtäviä.

Yhdessä suunnitteleminen kehittää yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisua ja systeemiajattelua.

Tehtävät valmentavat toteuttamaan kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden periaatteita käytännössä.

Tarjoamme ohjattuja pelikertoja, jolloin opettajan ei tarvitse huolehtia fasilitoinnista.

Pakkaa on jatkossa mahdollista hyödyntää ja pelata pienryhmissä myös itsenäisesti, kun pelimekaniikka on tullut tutuksi.

PAKKA ON YHTEISÖÄ YHDISTÄVÄ
SOSIAALINEN TYÖKALU

Pakka auttaa yhteisöä toimimaan yhdessä ilman ulkoista fasilitaattoria. Kortit ohjaavat toimintaa ja auttavat kirkastamaan, mikä on oleellista.

Se helpottaa yhteisön ideoiden kehittämistä yhdessä. Pelin kautta pystytään ottamaan etäisyyttä arkeen, jolloin tarpeita, arvoja ja suunnitelmia voidaan arvioida ja käsitellä objektiivisemmin. Kortit antavat mahdollisuuden ottaa etäisyyttä myös omasta persoonasta, jolloin mielipiteiden ja ideoiden esittäminen voi olla helpompaa.

Kun kortit ottavat fasilitaattorin roolin, koko tiimi pystyy osallistumaan tasaveroisesti kampanjan kehittämiseen. Siten saadaan kaikkien osaaminen käyttöön.

Roolikorttien avulla tiimin osaamista voidaan laajentaa ja rohkaista tiimiläisiä kokeilemaan erilaisia rooleja turvallisesti.

Asioiden esiin nostaminen ja keskustelu helpottuvat pelin varjolla.

tilaa Kasvupakka!

Tilaamalla Joukkorahoituspakan pääset ensimmäisten joukossa hyödyntämään monipuolisia työkalujamme ja saat fyysisen korttipakan hintaan á 79 € (sis. alv.24%). Joukkorahoituspakka on Kasvupakan edeltäjä, erityisesti joukkorahoitukseen suunnattu versio. Joukkorahoituspakkoja on enää muutamia kappaleita jäljellä, joten toimi nopeasti saadaksesi pakan alennettuun hintaan!

Voit myös tilata Kasvupakan ennakkoon. Kasvupakan ennakkotilaushinta on 129 € (sis. alv. 24%).

Huom! Pakan viimeistely ja toimitus on viivästynyt. Ennakkotilatut pakat toimitetaan mahdollisimman pian!

Pakka sisältää:

  • 6 roolikorttia rohkaisemaan yhteisön jäseniä tasavertaiseen osallisuuteen
  • 6 näkökulmakorttia syventämään monipuolista asioiden tarkastelua
  • 29+1 maaperäkorttia kirkastamaan oleellisimmat tarpeet ja yhteiset arvot pelin rungoksi
  • 30 tehtäväkorttia ohjaamaan käytännön toimenpiteisiin sopivan pienin askelin
  • Ohjeet pelin sujuvaan fasilitointiin

Tehtäväkorteista muodostuu viiden teeman mukaiset polut tilanteen kartoituksesta toiminnan suunnitteluun ja suunnitelman toteuttamiseen käytännössä. Teemat ovat:

  • Systeemisyys ja arvot
  • Kohderyhmät ja empatia
  • Myynti ja tarinallistaminen
  • Markkinointi ja viestintä
  • Talous ja riskit
Fasilitoinnit ja koulutukset

Tarvitsetteko ulkopuolista fasilitointia yhteisölliseen työskentelyyn? Kaipaatteko koulutusta kestävyys- tai talousasioissa? Oheisella lomakkeella voit tiedustella korttipakkaa hyödyntävistä fasilitoinneista ja koulutuksista. Luodaan juuri teille sopiva kokonaisuus!

Pöydällä muistiiinpanoja ja korttipakan kortteja. Lehtiössä Leader Viisarin slogan: Ihmisten kokoisille ideoille.

“Pidimme Kimmon koulutuspäivästä todella paljon! Hänellä oli hyviä konkreettisia esimerkkejä, jotka sopivat teemoiltaan meidän tämänhetkiseen rahoituskauteen. Koimme, että joukkorahoituspakka sopii hieman tiivistettynä ja kuratoituna myös meidän hankesuunnitteluumme. Sellaisenaan se on liiankin iso kokonaisuus meille hyödynnettäväksi esimerkiksi vetämissämme hankesuunnittelutapahtumissa.

Uskon, että myös muut Leader-ryhmät voisivat hyödyntää pakkaa juurikin hankesuunnittelussa.”

Laura, Leader Viisari ry